Bij zijn aantreden als fractievoorzitter baarde Jesse Klaver opzien met zijn betoog tegen het economisme. Dat waren hemelbestormende woorden, die lang niet meer waren gehoord in de Haagse politiek. Natuurlijk volgden meteen laatdunkende reacties. De kritiek van Jesse Klaver op het economisme wordt geframed als het afwijzen van fatsoenlijk boekhouden. Het aloude verwijt van potverteren..

Lees verder